Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

O nás

Škola zahájila svou činnost v roce 1995. Je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Najdete nás v půdní nástavbě ZŠ Mohelnice, Vodní 27.

Proč studovat u nás

Vycházíš základní školu a nejsi studijní TYP? Podívej se na více informací o učebních oborech, výhodách, stipendích.

3D prohlídka

Využijte možnost virtuální prohlídky a projděte si naši školu.

Učební obory

Žákům nabízíme 6 učebních oborů. Pokračujte dál pro více informací.

Aktuality

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem z přední části nosu, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, a bude provedeno vždy v pondělí od 6:30 hod. dle testovacího harmonogramu školy. Žáči ubytovaní na internátu školy budou testováni v něděli při příjezdu. 

Žáci budou testováni testy Singclean.

 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Místem vyhrazeným k testování bude pro žáky ODBV prostor botníků v šatně. Žáci pozvaní na skupinovou konzultaci budou testováni ve třídě.
 • Přítomnost žáka na prezenční výuce ve škole je podmíněna účastí na testování
  s negativním výsledkem.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání ve škole.
 • Žák nebude nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost osobní účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, žakovi bude dána podpora jako např. při nemoci.
 • Testovat se nebudou žáci, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • V případě pozitivního výsledku testu bude žákovi vydáno potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Žák nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat
  o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR
  a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • V případě pozitivního výsledku testu u jednoho žáka jde celá třída do karantény a na distanční výuku. Pokud však bude u daného žáka konfirmační vyšetření metodou RT-PCR negativní, třída se vrátí k prezenční výuce.
 • V případě pozitivně testovaného nezletilého žáka škola informuje
  zákonného zástupce žáka. Se souhlasem zákonného zástupce, žák, po náležitém
  poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může opustit školu.

Podrobnější informace o testování a průběhu výuky se dozvíte od třídních učitelů nebo kontaktujte kancelář školy, kde vám rádi odpoví na vaše dotazy.  


Postup antigenního testování

Instruktážní video

Manuál testování ve školách

Prohlášení o souhlasu zletilého žáka/zákonného zástupce

 

 

<< << Zpět na předchozí stránku

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021