Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

O nás

Škola zahájila svou činnost v roce 1995. Je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Najdete nás v půdní nástavbě ZŠ Mohelnice, Vodní 27.

Proč studovat u nás

Vycházíš základní školu a nejsi studijní TYP? Podívej se na více informací o učebních oborech, výhodách, stipendích.

3D prohlídka

Využijte možnost virtuální prohlídky a projděte si naši školu.

Učební obory

Žákům nabízíme 6 učebních oborů. Pokračujte dál pro více informací.

Aktuality

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem z přední části nosu, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, a bude provedeno vždy v pondělí od 6:30 hod. dle testovacího harmonogramu školy. Žáči ubytovaní na internátu školy budou testováni v něděli při příjezdu. 

Žáci budou testováni testy Singclean.

 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Místem vyhrazeným k testování bude pro žáky ODBV prostor botníků v šatně. Žáci pozvaní na skupinovou konzultaci budou testováni ve třídě.
 • Přítomnost žáka na prezenční výuce ve škole je podmíněna účastí na testování
  s negativním výsledkem.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání ve škole.
 • Žák nebude nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost osobní účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, žakovi bude dána podpora jako např. při nemoci.
 • Testovat se nebudou žáci, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • V případě pozitivního výsledku testu bude žákovi vydáno potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Žák nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat
  o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR
  a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • V případě pozitivního výsledku testu u jednoho žáka jde celá třída do karantény a na distanční výuku. Pokud však bude u daného žáka konfirmační vyšetření metodou RT-PCR negativní, třída se vrátí k prezenční výuce.
 • V případě pozitivně testovaného nezletilého žáka škola informuje
  zákonného zástupce žáka. Se souhlasem zákonného zástupce, žák, po náležitém
  poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může opustit školu.

Podrobnější informace o testování a průběhu výuky se dozvíte od třídních učitelů nebo kontaktujte kancelář školy, kde vám rádi odpoví na vaše dotazy.  


Postup antigenního testování

Instruktážní video

Manuál testování ve školách

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách

Prohlášení o souhlasu zletilého žáka/zákonného zástupce

 

 

<< << Zpět na předchozí stránku

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021