Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Vážení rodiče, vážení žáci,

z dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/2024, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.

 

Kontaktní osobou je Bc. Jitka Dvořáčková, tel. 776 354 687, email  jitka.dvorackova@ouaprsmohelnice.cz.

Do uvedeného data je nutné odeslat vyplněné a podepsané „ČESTNÉ prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023/2024“.

Bližší informace naleznete na webových stránkách https://www.olkraj.cz/04-05-prispevky-na-obedy-do-skol-v-olomouckem-kraji-prijem-zadosti-24-7-1-9-2023-cl-5992.html

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě