Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 


Školní rok 1995 - 1996

vznik školy
zařazení tříletého učebního oboru Šití oděvů.


Školní rok 1996 – 1997

zařazení Praktické školy s tříletou přípravou.

 

Školní rok 1998 – 1999

zařazení Učiliště s dvouletým učebním oborem Výroba konfekce.

 

Školní rok 2000 – 2001

zařazení Praktické školy s dvouletou přípravou.

 

Školní rok 2001 – 2002

zařazení tříletého učebního oboru Prodavačské práce.

 

Školní rok 2003 – 2004

ukončení činnosti Praktické školy s tříletou přípravou

zařazení tříletého učebního oboru Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce.

 

Školní rok 2006 – 2007

pro velký zájem otevřela škola v tomto školním roce dvě třídy 1. ročníku oboru Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce

 


Školní rok 2008 – 2009

v tomto školním roce škola nabízí nový obor Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce - dvouletý učební obor

 

Školní rok 2009 – 2010

skončil obor Výroba konfekce

škola nabízí uchazečům nové obory:
- Potravinářská výroba (Cukrářské práce) - tříletý učební obor
- Potravinářské práce (Pekařské práce) - dvouletý učební obor
- Práce ve stravování - dvouletý učební obor

 

Školní rok 2010 – 2011

skončil obor Šití oděvů

 

od školního roku 2010/2011 škola vyučuje podle školních vzdělávacích programů tyto obory vzdělání:

tříleté obory orientované do služeb:

- Pečovatelské služby
- Prodavačské práce

tříletý obor zaměřený na potravinářskou výrobu:

- Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

dvouleté obory zaměřené na potravinářskou výrobu:

- Potravinářské práce (Pekařské práce)

dvouleté obory orientované do služeb:

Práce ve stravování

Provozní služby

Z důvodu malého počtu uchazečů nebyl obor Provozní služby dosud otevřen.

Studium všech oborů je zakončeno závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném vykonání žáci získávají výuční list.
 

V nabídce školy také zůstává Praktická škola dvouletá.

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě