Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Dvouletý učební obor orientovaný do potravinářské výroby. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:

Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Profesní příprava
Anglický jazyk

 

Odborné předměty:

Suroviny a výživa
Zařízení závodu
Technologie
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá samostatně na smluvních pracovištích.

 

Odborné kompetence:

 • dodržovat hygienické předpisy a technologické postupy, dbát na výrobu bezpečných potravin;
 • připravovat a upravovat suroviny pro potravinářské výrobky;
 • skladovat suroviny, polotovary a hotové potravinářské výrobky;
 • obsluhovat potravinářské stroje a zařízení při zpracovávání surovin a polotovarů a při manipulaci s hotovými výrobky;
 • vykonávat jednoduché práce při ruční i strojové výrobě pod vedením odborného mistra;
 • provádět senzorické hodnocení kvality surovin a hotových potravinářských výrobků;
 • uchovávat, balit a expedovat potravinářské výrobky;
 • vést základní evidenci;
 • vykonávat činnosti při sanitaci potravinářského provozu.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • vykonávat jednoduché práce při přípravě surovin
  a vlastní výrobě pekařských výrobků
 • připravovat, vážit a upravovat základní druhy surovin
  a pomocných látek používaných při výrobě širokého sortimentu pekařských výrobků
 • vyrábět těsta
 • ručně i strojově tvarovat pekařské výrobky
 • osazovat chleba
 • připravovat náplně a polevy
 • péct a dohotovovat pekařské výrobky
 • znát složení a vlastnosti základních druhů surovin
 • dodržovat podmínky skladování, způsoby uchovávání hotových výrobků v závislosti na jejich trvanlivosti
 • mít přehled o strojích a zařízeních používaných
  v pekařské výrobě
 • umět hospodárně využívat suroviny a energie

Žáci obou ročníků dostávají pravidelně odměnu za produktivní činnost v závislosti na dosahování studijních výsledků.

Žáci dostávají stipendia z programu Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.


Uplatnění absolventů:

Učební obor Pekařské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností v povolání dělník pekařské výroby. Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené na pekařské práce.

 

 

 

V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021