Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

1. kolo přijímacího řízení na Odbroném učilišti a Praktické škole, Mohelnice, Vodní 27 proběhne:

19. května 2021 v budově školy

 

Časový harmonogram přijímacího řízení dle jednotlivých oborů vzdělání:

 

29-51-E/01 Potravinářské práce (Cukrářské práce)            od   8.00 hod.

75-41-E/01 Pečovatelské služby                                         od   9.00 hod.

66-51-E/01 Prodavačské práce                                           od 10.00 hod.

65-51-E/02 Práce ve stravování                                          od 11.00 hod.

29-51-E/02 Potravinářské práce (Pekařské práce)             od 11.00 hod.

 

Uchazeči budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky na základě stanovených kritérií.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení budou uvedeny na pozvánce pro žáka a jeho zákonného zástupce.

Důležité informace k přijímacímu řízení 

 

Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Každý přihlášený žák bude mít na pozvánce k přijímacímu řízení uvedené své registrační číslo.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny do 3 dnů po vyhlášení termínu přijímacího řízení v písemné formě na úřední desce školy (u hlavního vchodu do budovy školy) a v elektronické podobě na webových stránkách školy www.ouaprsmohelnice.cz

 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.

Přihlášky se podávájí na speciálním formuláři, který je zde ke stažení.

Přihlášku je možné donést osobně na Odborné učiliště a Praktickou školu, Mohelnice, Vodní 27 nebo ji zaslat poštou na adresu školy, kterou naleznete v kontaktech.

 

Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2021/2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví u přijímacích zkoušek

Dodatek k mimořádnému opatření

 

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021