Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

1. kolo přijímacího řízení na Odbroném učilišti a Praktické škole, Mohelnice, Vodní 27 proběhne:

22. dubna 2021

 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.

Přihlášky se podávájí na speciálním formuláři, který je zde ke stažení.

Přihlášku je možné donést osobně na Odborné učiliště a Praktickou školu, Mohelnice, Vodní 27 nebo ji zaslat poštou na adresu školy, kterou naleznete v kontaktech.

 

Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oboru pro školní rok 2021/2022

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021