Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Tříletý učební obor orientovaný do potravinářské výroby.

Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Profesní příprava
Anglický jazyk

 

Odborné předměty:

Suroviny
Odborné kreslení
Zařízení závodu
Hospodářské výpočty
Technologie
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy - ve cvičné cukrářské dílně. Ve třetím ročníku jsou žáci samostatně na smluvních pracovištích - v blízkosti svého bydliště. Teoretické vyučování je pouze čtyři dny v měsíci.

 

Odborné kompetence:

 • dodržovat hygienické předpisy a technologické postupy, dbát na výrobu bezpečných potravin;
 • připravovat a upravovat suroviny pro potravinářské výrobky;
 • skladovat suroviny, polotovary a hotové potravinářské výrobky;
 • obsluhovat potravinářské stroje a zařízení při zpracovávání surovin a polotovarů a při manipulaci s hotovými výrobky;
 • vykonávat jednoduché práce při ruční i strojové výrobě;
 • provádět senzorické hodnocení kvality surovin a hotových potravinářských výrobků;
 • uchovávat, balit a expedovat potravinářské výrobky;
 • vést základní evidenci;
 • vykonávat činnosti při sanitaci potravinářského provozu.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • vykonávat jednoduché práce při přípravě surovin
  a cukrářských výrobků
 • připravovat, vážit a upravovat základní druhy surovin používaných při výrobě širokého sortimentu cukrářských výrobků
 • připravovat polotovary pro cukrářskou výrobu
 • vyrábět těsta
 • připravovat náplně a polevy
 • tvarovat jednodušší druhy cukrářských výrobků
 • péct a dohotovovat cukrářské výrobky
 • zdobit a modelovat výrobky
 • vyrábět zmrzlinu
 • znát složení a vlastnosti základních druhů surovin
 • dodržovat podmínky skladování, způsoby uchovávání hotových výrobků v závislosti na jejich trvanlivosti
 • mít přehled o strojích a zařízeních používaných
 • v cukrářské výrobě
 • umět hospodárně využívat suroviny a energie


Uplatnění absolventů:


Učební obor Cukrářské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností v povolání cukrář.

Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené na cukrářské práce.

 

 

 

V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021