Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Dvouletý učební obor univerzálního charakteru orientovaný do služeb.

Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Zdravověda
Epidemiologie a hygiena
Společenská výchova
Technologie
Odborný výcvik

 

 

 

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy a na smluvních pracovištích - kuchyně, prádelny, zařízení sociálních služeb.

 

Odborné kompetence:

 • provádět úklid v ubytovacích zařízeních;
 • připravovat jednoduché pokrmy a nápoje;
 • opravovat prádlo a oděvy a zhotovovat jednoduché bytové doplňky;
 • prát a žehlit prádlo a oděvy.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • v kuchyňském provozu - pomocné práce při přípravě pokrmů,
 • práce s kuchyňskými stroji, podávání jídel, mytí nádobí, příjem a nákup potravin v provozu prádelen
 • příjem a třídění prádla, přípravu pracích roztoků a přísad, ruční a strojové praní a žehlení při opravách a šití prádla - ruční drobné opravy prádla, jednoduché opravy na elektrickém šicím stroji, šití povlečení, žehlení
 • úklidové práce - základní úklid ošetřovací jednotky, mytí veškerého zařízení, dezinfekce, příprava roztoků, mytí podlah, stěn a oken
 • práce s elektrickou úklidovou technikou, úklid v domácnosti


Uplatnění absolventů:

Absolvent tohoto oboru najde uplatnění jako pracovník nebo pracovnice:

 • kuchyňských provozů
 • prádelen
 • šicích dílen
 • při úklidových pracích ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních
 • a v terénních sociálních službách, ale i v jiných provozech

 

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021