Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Dvouletý učební obor univerzálního charakteru orientovaný do služeb.

Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Zdravověda
Epidemiologie a hygiena
Společenská výchova
Technologie
Odborný výcvik

 

 

 

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy a na smluvních pracovištích - kuchyně, prádelny, zařízení sociálních služeb.

 

Odborné kompetence:

 • provádět úklid v ubytovacích zařízeních;
 • připravovat jednoduché pokrmy a nápoje;
 • opravovat prádlo a oděvy a zhotovovat jednoduché bytové doplňky;
 • prát a žehlit prádlo a oděvy.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • v kuchyňském provozu - pomocné práce při přípravě pokrmů,
 • práce s kuchyňskými stroji, podávání jídel, mytí nádobí, příjem a nákup potravin v provozu prádelen
 • příjem a třídění prádla, přípravu pracích roztoků a přísad, ruční a strojové praní a žehlení při opravách a šití prádla - ruční drobné opravy prádla, jednoduché opravy na elektrickém šicím stroji, šití povlečení, žehlení
 • úklidové práce - základní úklid ošetřovací jednotky, mytí veškerého zařízení, dezinfekce, příprava roztoků, mytí podlah, stěn a oken
 • práce s elektrickou úklidovou technikou, úklid v domácnosti


Uplatnění absolventů:

Absolvent tohoto oboru najde uplatnění jako pracovník nebo pracovnice:

 • kuchyňských provozů
 • prádelen
 • šicích dílen
 • při úklidových pracích ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních
 • a v terénních sociálních službách, ale i v jiných provozech

 

V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021