Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Elektronická žákovská knížka

https://bakalari.ouaprsmohelnice.cz/bakaweb

Pokyny pro používání žákovské knížky:

Přístup k elektronické žákovské knížce

 • Pro elektronickou žákovskou knížku (dále jen eŽK) na naší škole se používá systém Bakaláři. Každý žák a zákonný zástupce má své originální uživatelské jméno a heslo, které mu umožní přihlášení do systému.
 • Vstup do eŽK je přes webové stránky školy (https://ouaprsmohelnice.cz), kde naleznete odkaz „elektronická žákovská knížka“, nebo přes mobilní aplikaci.
 • V případě ztráty přístupových údajů je nutné zažádat o nové a vyzvednout je osobně
  u třídního učitele. Heslo si uživatel nemůže změnit sám.

Zápis do elektronické žákovské knížky

 • Učitelé zapisují známky průběžně, každá známka bude zaznamenána v eŽK
  do 10 pracovních dnů po zhodnocení práce s žáky.
 • V eŽK je známce přidělena tzv. váha – číslo 1-5, pomocí kterého přidělí učitel známce závažnost v celkové klasifikaci (čím větší číslo, tím je známka důležitější). O přidělení tzv. váhy známce rozhoduje učitel předmětu.
 • Zápis domácích úkolů v oddíle výuka má pouze informativní charakter. Způsob zadávání domácích úkolů je vždy v kompetenci vyučujícího daného předmětu. (Není povinností učitele zapisovat domácí úkoly a pokyny k vypracování domácího úkolu
  do systému Bakaláři).
 • Učitelé mohou prostřednictvím systému napsat zprávu žákům, rodičům, informaci
  o změně rozvrhu, či vzdělávací akci mimo budovu školy. Tato zpráva se zobrazí hned po vstupu do systému po zadání přihlašovacího jména a hesla.

Doplňující informace

 • Zákonný zástupce se pravidelně seznamuje s prospěchem a chováním svého dítěte, sleduje informace na nástěnkách v eŽK, toto stvrzuje přihlášením do eŽK. Škola tak má možnost kontroly, zda zákonní zástupci vzali informace na vědomí.
 • Osobní údaje žáka, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v eŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme zákonné zástupce na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě