Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"
Telefonní číslo školy: 583 430 113    
Vedení školy      
Mgr. Lubica Vojteková ředitelka školy, výchovný poradce 770 144 514 lubica.vojtekova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Ivana Pohlová zástupce ředitele 776 621 196 ivana.pohlova@ouaprsmohelnice.cz
Bc. Jitka Dvořáčková zástupce ředitele pro ekonomické a provozní záležitosti 776 354 687 jitka.dvorackova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Jiřina Gallová učitelka pověřená vedením ODBV 776 232 247 jirina.gallova@ouaprsmohelnice.cz
Schránka důvěry     schrankadouaprs@seznam.cz
Nenech to být - prevence šikany     https://www.nntb.cz/s/467x4
       
       
Učitelé      
       
Mgr. Luboš Boček učitel   lubos.bocek@ouaprsmohelnice.cz
Eva Černá učitelka ODBV   eva.cerna@ouaprsmohelnice.cz
Magdaléna Dvořáková učitelka ODBV   magda.dvorakova@ouaprsmohelnice.cz
Lucie Fialová učitelka ODBV   lucie.fialova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Milan Gallo učitel    milan.gallo@ouaprsmohelnice.cz
Blanka Hanáková učitelka ODBV   blanka.hanakova@ouaprsmohelnice.cz
Alena Horáková učitelka ODBV   alena.horakova@ouaprsmohelnice.cz
Zdeňka Chmelařová učitelka ODBV   zdenka.chmelarova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Jana Hvižďová učitelka, metodik prevence   jana.hvizdova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Lucie Klečková učitelka   lucie.kleckova@ouaprsmohelnice.cz
Petra Klíčová učitelka ODBV   petra.klicova@ouaprsmohelnice.cz
Marie Lepková učitelka ODBV   marie.lepkova@ouaprsmohelnice.cz
Ing. Lenka Orálková učitelka   lenka.oralkova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Kateřina Smítalová učitelka   katka.smitalova@ouaprsmohelnice.cz
Jitka Žváčková učitelka ODBV   jitka.zvackova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Michal Mášek, PhD. učitel   michal.masek@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Zdeňka Kuxová učitelka   zdenka.kuxova@ouaprsmohelnice.cz
Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021