Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"
Telefonní číslo školy: 583 430 113    
Vedení školy      
Mgr. Lubica Vojteková ředitelka školy, výchovný poradce 770 144 514 lubica.vojtekova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Ivana Pohlová zástupce ředitele 776 621 196 ivana.pohlova@ouaprsmohelnice.cz
Bc. Jitka Dvořáčková zástupce ředitele pro ekonomické a provozní záležitosti 776 354 687 jitka.dvorackova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Jiřina Gallová učitelka pověřená vedením ODBV 776 232 247 jirina.gallova@ouaprsmohelnice.cz
Schránka důvěry     schrankadouaprs@seznam.cz
Nenech to být - prevence šikany     https://www.nntb.cz/s/467x4
PhDr. Jana Hronová školní psycholog    
Mgr. Iveta Šolcová sociální pracovník   socialnipracovnik@ouaprsmohelnice.cz
Iveta Navrátilová samostatný referent 583 430 113  
Iveta Zapletalová účetní 583 430 113  
Učitelé      
       
Mgr. Luboš Boček učitel   lubos.bocek@ouaprsmohelnice.cz
Eva Černá učitelka ODBV   eva.cerna@ouaprsmohelnice.cz
Magdaléna Dvořáková učitelka ODBV   magda.dvorakova@ouaprsmohelnice.cz
Lucie Fialová učitelka ODBV   lucie.fialova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Milan Gallo učitel    milan.gallo@ouaprsmohelnice.cz
Blanka Hanáková učitelka ODBV   blanka.hanakova@ouaprsmohelnice.cz
Alena Horáková učitelka ODBV   alena.horakova@ouaprsmohelnice.cz
Zdeňka Chmelařová učitelka ODBV   zdenka.chmelarova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Jana Hvižďová učitelka, metodik prevence   jana.hvizdova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Lucie Klečková učitelka   lucie.kleckova@ouaprsmohelnice.cz
Bc. Jitka Jelenová učitelka ODBV   jitka.jelenova@ouaprsmohelnice.cz
Marie Lepková učitelka ODBV   marie.lepkova@ouaprsmohelnice.cz
Ing. Lenka Orálková učitelka   lenka.oralkova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Kateřina Smítalová učitelka   katka.smitalova@ouaprsmohelnice.cz
Jitka Žváčková učitelka ODBV   jitka.zvackova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Gabriela Burzová učitel   gabriela.burzova@ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Lea Horníčková učitelka  

lea.hornickova@ouaprsmohelnice.cz

V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021