Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Členové školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

Jana Přikrylová - zdravotní sestra

Zástupci zřizovatele:

Karel Junek - ředitel Domova pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, adresa 789 85 Mohelnice, Medkova 1

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Jiřina Gallová - učitelka pověřená vedením odborného výcviku, adresa Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice tel. 776 232 247

Školská rada se zřizuje s účinností od 12. 7. 2021.

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2024 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2024

          

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě