Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Žáci a zaměstnanci Odborného učiliště a Praktické školy, Mohelnice, Vodní 27 by rádi vyjádřili poděkování vedení a radě Města Mohelnice za schválení projektu vybudování klimatizace v odborných učebnách v jižní části školy.

Učiliště řadu let bojovalo s nevhodnými klimatickými podmínkami, které značně stěžovaly výuku žáků především cukrářských a pekařských oborů.

Práce na rozvedení klimatizačních jednotek firmou pana Kamlara a veškerá elekro práce pana Krobota probíhala velice rychle, bez komplikací a problémů. Na konci měsíce dubna byly předány vedení školy ovládací panely k tolik vytoužené klimatizaci.

Všem zúčastněným patří právem poděkování nás všech za skvěle odvedenou práci. Věříme v další úspěšnou spolupráci a dovybavení dalších učeben klimatizací. 

Vážení rodiče a milí žáci,

s potěšením Vás mohu informovat, že dochází k postupnému mírnému zlepšování situace a za dodržení určitých nařízení a opatření se můžeme částečně společně potkávat. Uvědomuji si, že pro mnoho z Vás je distanční forma vzdělávání velmi obtížná a nepřináší dostatečné osvojení poznatků a dovedností. Klade na Vás i Vaše zázemí velmi vysoké nároky. Proto se domnívám, že po tak dlouhé době bude velmi přínosné využít možnost alespoň skupinového setkání v homogenních skupinách.

Již od 19. 4. 2021 jsou umožněny skupinové konzultace maximálně pro 6 žáků, které pro Vás jistě budou velkým přínosem, jak k upevnění znalostí a dovedností, tak i možnosti instruktáže a procvičení praktických dovedností

Od 26. 4. 2021 je umožněna prezenční výuka odborného výcviku. 

Samozřejmě zůstanou zachovány i individuální konzultace a distanční způsob výuky, pokud MŠMT nevydá jiné nařízení.

Je však nezbytné zachovat všechna doporučená opatření, která jsou poměrně obsáhlá. Patří mezi ně i neinvazivní testování, nošení respirátorů, dodržení hygienických zásad, zajištění homogenity skupin.

Jsem přesvědčena, že všechna tato opatření a změny jsme schopni společně zvládnout. Po jejich naplnění se otvírají cesty umožňující zlepšení kvality vzdělávání, zvyšování a prohlubování odbornosti, a tím lepší uplatnění žáků na trhu práce.  Opatření vedou k vytvoření bezpečného prostředí a ochraně zdraví nás všech.

Podrobné informace o testování a organizaci výuky v následujícím období budou sděleny třídním učitelem, dále jsou zveřejněny na webu školy (manuál testování, instruktážní video, …) Se svými dotazy se můžete kdykoli obrátit na kancelář školy nebo přímo na mě.

Společně to zvládneme

 

Mgr. Lubica Vojteková

ředitelka školy

 

VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ

O výsledcích za první pololetí budou žáci informování prostřednictvím třídního učitele. Výpis z vysvědčení bude vydán v řádném termínu 28. 1. 2021. Žáci si jej mohou vyzvednout nejpozději do třetího dne ode dne, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby se konaly s ohledem na současnou pandemickou situaci Covid-19 korespondenčně s doručením do dne 15. 10. 2020. Volby zajišťovala komise jmenovaná ředitelkou školy ve složení: Ing. Lenka Orálková, Magdaléna Dvořáková, Mgr. Luboš Boček, Alena Horáková a Iveta Navrátilová. Volby do školské rady se konaly tajným hlasováním. Výsledky voleb naleznete v záložce O ŠKOLE - ŠKOLSKÁ RADA.

 

SEZNAMOVACÍ KURZ 2020

Ve dnech 7. až 9. září 2020 proběhl seznamovací kurz pro žáky 1. ročníků. Tentokrát byl uspořádán alespoň příměstskou formou. Žáci se zapojovali do různých společenských her a aktivit zaměřených na vzájemné poznávání, na vytvoření a stmelení třídních kolektivů. 

 

VALENTÝNSKÁ DÍLNA

Dne 11. února 2020 v 13:45 v učebně 3 - tvůrčí odpoledne, vytváření srdíčkového zápichu, Valentýnského přáníčka a závěsného srdce. Akce pro všechny, kteří chtějí tvořit. 

 

ADVENTNÍ VÁNOČNÍ DÍLNA

Dne 4. prosince 2019 v 13:45 v učebně 3 - tvůrčí odpoledne, vytváření vánočních dekorací - svícny, ozdoby na dveře, dárky. Akce pro všechny, kteří chtějí tvořit. Pro každého malé překvapení.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 20. listopadu 2019 od 15:00 hod. se konaly na naší škole třídní schůzky.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dne 23. dubna 2019 proběhlo na naší škole 1. kolo přijímací řízení. 

Výsledky jsou uvedeny v záložce Přijímací řízení.

 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Dne 17. dubna 2019 se naši žáci zúčastnili turnaje v MALÉ KOPANÉ v Kelči. Žáci naší školy získali 1. místo.

 

JARNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

Dne 10. dubna 2019 v 13:45 v učebně 3 - vytváření jarních dekorací z přírodnin, vlny a filcu. Překvapení - hledání zajíčka.

 

PEKAŘSKÉ RUCE

Dne 10. dubna 2019 pořádala naše škola 3. ročník celostátní soutěže v pekařské dovednosti odborných učilišť
s názvem PEKAŘSKÉ RUCE.

Soutěž byla určena pro žáky odborných učilišť oboru Pekařské práce.

 

TURNAJ V RINGU

Dne 26. března 2019 se naši žáci zúčastnili turnaje v RINGU ve Velkém Újezdě. Žáci naší školy získali 1. místo.

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Ve dnech 18. až 22. února 2019 - lyžařský výcvikový kurz pro žáky naší školy v Lipové-lázně.

 

VALENTÝNSKÁ DÍLNA

Dne 13. února 2019 v 13:45 v učebně 3 - vytváření drobných dárků a přáníček pro své blízké.

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEHAZOVANÉ

Dne 16. a 17. ledna 2019 - v Táboře se konalo Mistrovství České republiky v přehazované. Dívky z naší školy obsadily 2. místo a naše žákyně byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje.

 

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Dne 13. prosince 2018 - turnaj žáků odborných učilišť Olomouckého kraje v přehazované. Organizátorem této akce je naše škola.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 12. prosince 2018 od 12,00 do 17,00 hod. - den otevřených dveří v prostorách Odborného učiliště a Praktické školy, Mohelnice, Vodní 27 - prohlídka tříd, odborných učeben a praktické ukázky z oborů Pekařské práce, Cukrářské práce a Práce ve stravování, vánoční balení dárků žáky z oboru Prodavačské práce a  předvánoční tvořivá dílna.
Svou prezentaci představili také smluvní pracoviště, kde naši žáci vykonávají odborný výcvik.

 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DÍLNA

Dne 5.prosince 2018 v 13:45 v učebně 3 - tvůrčí odpoledne, vytváření přáníček, dekoračních ozdob, svíček a dárků. Akce pro všechny, kteří chtějí tvořit.

 

OBOROVÁ EXKURZE DO OPAVY

Dne 28. listopadu 2018 - oborová exkurze pro žáky 2. ročníků do nové průmyslové pekárny KNAPPE a do výrobny vánočních ozdob SLEZSKÁ TVORBA v Opavě.

 

DÝŇOVÁNÍ ANEB PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO

Dne 25. října 2018 v 13:45 v učebně 3 - tvůrčí zábavné pohodové odpoledne, vytváření podzimních dekorací z dýní, kukuřičných skřítků, ochutnávka dobrot a upíjení horkých nápojů. Akce pro všechny, kteří chtějí tvořit.

 

SEZNAMOVACÍ POBYT 2018

Ve dnech 12. až 14. září 2018 - SEZNAMOVACÍ POBYT V HYNČICÍCH POD SUŠINOU - pro žáky 1. ročníků naší školy.

 

ŠKOLA V LESE

Dne 13. března 2018 - ŠKOLA V LESE aneb s LIŠKOU BYSTROUŠKOU do zámeckého parku Žádlovice -  pro žáky 2. ročníků naší školy.

 

EXKURZE SALIMA BRNO 2018

Dne 28. února 2018 - exkurze SALIMA BRNO - potravinářská výstava - mezinárodní potravinářský veletrh - pro třídy 1PEK, 1PP, 1STR, 1CPA, 1CPB.

 

VALENTÝNSKÁ DÍLNA

Dne 5. února 2018 v 13:45 v učebně 3. Žáci vytvářeli dárky pro své blízké, např. Valentýnské přáníčko a jiné. 

 

DEN PRVNÍ POMOCI A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Dne 1. února 2018 se uskutečnil na naší škole DEN PRVNÍ POMOCI A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy.  První pomoc žákům předvedli studenti Střední zdravotnické školy Šumperk, přednášku a ukázky práce IZS provedli členové Hasičského sboru města Mohelnice.

 

VÁNOČNÍ DÍLNA

Dne 11. prosince 2017 v 13:45 v učebně 3 (popř. 6).  Žáci prožili příjemné odpoledne protkané melodiemi koled. Tvořili dárky, přáníčka, dekorační ozdoby na vánoční stůl a dveře z přírodnin i papíru.

 

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Dne 30. listopadu 2017 - turnaj žáků odborných učilišť Olomouckého kraje v přehazované. Organizátorem této akce je naše škola.

 

OBOROVÁ EXKURZE 

Dne 29. listopadu 2017 - oborová exkurze do Velkých Losin a okolí - pro třídy 2PE, 1STR, 2PP, 2CP, 3CP a 2PEK.

 

DÁRKOVÁ MÝDLOVÁ DÍLNA

Dne 27. listopadu 2017 ve 14:00 v učebně č. 3 - tvořivá dílna. Kdo má, vezměte s sebou silikonové formičky, popř. sušené bylinky, koření na výrobu dárkových mýdel pod stromeček.

 

EXKURZE DO PARDUBIC

Dne 8. listopadu 2017 - exkurze zaměřená na historii a současnost výroby perníků - pro třídy 1PEK, 1PE, 1CPA, 1CPB a 1PP.

 

POZVÁNKA NA HALLOWEEN PÁRTY

Dne 7. listopadu 2017 od 18 hodin ve společenském sále Internátu bude probíhat HALLOWEEN PÁRTY. Jsou zváni všichni žáci Odborného učiliště a Praktické školy, Mohelnice. Přijďte s maskou, všechny masky budou oceněny.

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ - DÝŇOVÁNÍ

Dne 16. října 2017 se uskutečnilo tvůrčí zábavné odpoledne pro žáky i pedagogy. Žáci vytvářeli podzimní dekorace z dýněček do pokoje i na venkovní výzdobu, ochutnávali dobroty a upíjeli horké nápoje. Vedoucí akce byla Mgr. Lubica Vojteková.

 

SPORTOVNÍ DEN

Dne 26. května 2017 se uskutečnil na naší škole SPORTOVNÍ DEN, kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy.  Žáci jednotlivých tříd sehráli turnaj v přehazované. Na závěr byly vyhodnoceny tři nejlepší družstva. Zároveň byli vyhlášeni nejlepší žáci školy, nejlepší třída, nejlepší pokladník a nejlepší aranžér. 

 

PEKAŘSKÉ RUCE

Dne 3. května 2017 pořádala naše škola 2. ročník celostátní soutěže v pekařské dovednosti odborných učilišť
s názvem PEKAŘSKÉ RUCE. 

Soutěž byla určena pro žáky odborných učilišť oboru Pekařské práce.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dne 24. dubna 2017 proběhlo na naší škole 1. kolo přijímací řízení.  

Výsledky jsou uvedeny v záložce Přijímací řízení.

 

SEMINÁŘ MIXOLOGIE

Ve dnech 23. a 24. února 2017 se pro žáky oboru Práce ve stravování uskutečnil seminář MIXOLOGIE, který lektorovali odborníci ze světa barmanství.

Žáci úspěšně zvládli všechny náročnosti semináře. Výsledkem jejich snažení byly nejen lahodné míchané nápoje, ale i získání certifikátu o absolvování kurzu. 

 

V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021