Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

SEZNAMOVACÍ POBYT 2023

Ve dnech 13. až 15. září 2023 proběhl seznamovací pobyt pro žáky 1. ročníků v Hynčicích pod Sušinou na chatě Spartak. Hlavním cílem bylo usnadnit žákům adaptační období spojené s nástupem na střední školu. Žáci se zapojovali do různých společenských her a aktivit zaměřených na vzájemné poznávání, na vytvoření a stmelení třídních kolektivů. FOTOGALERIE 2023

 

EXKURZE DO MUZEA OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ

Dne 8. září 2023 se žáci tříd 2CP a 3CP vydali do Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích. V muzeu jim poskytli podrobný výklad historické i současné výroby tvarůžků, dále se žáci seznámili se získáváním a úpravou kravského mléka a přípravou tvarohu. Žáci si mohli vyzkoušet starobylé stroje na výrobu smetany, stloukání másla, šlapání tvarohu apod. V podnikové prodejně si mohli tvarůžky i zakoupit. FOTOGALERIE 2023

 

DEN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI

Dne 26. května 2023 proběhl Den krizové připravenosti. Žáci si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost a poskytování první pomoci, zhlédli ukázky sebeobrany, canisterapie a práci asistenčního psa. V závěru byli vyhodnoceni nejlepší žáci školy a nejlepší třídy školy. FOTOGALERIE 2023

 

2. MOHELNICKÉ SPORTOVNÍ HRY S CENTREM APA

Dne 24. května 2023 se uskutečnily 2. MOHELNICKÉ SPORTOVNÍ HRY S CENTREM APA, kterých se zúčastnilo 110 žáků a 30 pedagogů ze14 škol Olomouckého a Pardubického kraje. Akce se odehrála na venkovním školním hřišti, Vodní 27 a byla určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci si poměřovali fyzickou zdatnost v jednotlivých disciplínách, kterými byly hod oštěpem, florbal, slalom, boccia, překážková dráha, lanovka, hod kinballem, formule 1 nebo curlling. 
FOTOGALERIE 2023

 

EXKURZE V HANUŠOVICÍCH A V BRANNÉ

Dne 19. května 2023 se žáci tříd 2STR a 2PEK vypravili na exkurzi do pivovaru v Hanušovicích, kde viděli postup výroby piva. Pak putovali do Branné, kde se seznámili s kuchyňským provozem v restauraci Na Kovárně. FOTOGALERIE 2023

 

BAREVNÉ DNY VE ŠKOLE

Ve dnech 5. a 11. května 2023 naše škola rozkvetla barvami. Žáci i učitelé přijali výzvu a přišli do školy pestře oblečeni. Ti nejpestřejší a nejkreativnější z nich byli odměněni. FOTOGALERIE 2023

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Dne 10. května 2023 se žáci i učitelé naší školy zapojili do sbírkové akce, při které zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékařského přispěli na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu ongologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. FOTOGALERIE 2023

 

STREET FOOTBALL

Dne 9. května 2023 se žáci naší školy zúčastnili velkého fotbalového turnaje v Olomouci, který se konal, jako správný streetfootbalový turnaj, na parkovišti vedle nákupní galerie Šantovka.Turnaj byl celkově velice vydařený, hlavně super atmosféra a počasí. Bohužel jsme prohráli v play-off a nedostali jsme se do další fáze turnaje. Budeme muset se žáky více trénovat fotbal, abychom v příštích ročnících uspěli. Neobjevilo se ani žádné zranění, takže paráda. FOTOGALERIE 2023

 

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE FIRMY ALMECO

Dne 3. a 4. května 2023 se žáci 2. a 3. ročníků oboru Potravinářská výroba – Cukrářské práce zúčastnili předváděcí akce firmy Almeco, která proběhla u nás na cukrářské dílně. Zástupci firmy představili moderní, trendové suroviny, pomůcky a jejich využití v praxi. Předvedli kompletní výrobu Momoporce mango, Tartaletky, Sušenky a Makronky od přípravy těsta, korpusů, krémů (Ganache) a polevy (Glazé) až po finální dohotovení a dozdobení. FOTOGALERIE 2023

 

OBOROVÁ EXKURZE - ČOKOLÁDOVNA TROUBELICE

Dne 25. dubna 2023 se žáci potravinářských oborů vydali na exkurzi do malé rodinné čokoládovny v Troubelicích. Žáci tříd 1CP, 1PEK a 3CP se seznámili s výrobou čokolády. Během exkurze proběhla i ochutnávka kakaových bobů a různých druhů čokolád. Ve firemní prodejně si pak žáci mohli zakoupit výrobky, které čokoládovna nabízí. FOTOGALERIE 2023

 

EKO DEN 

Dne 24. dubna 2023 se konal pro žáky naší školy badatelský edukační EVVO program v rámci „DNE ZEMĚ“ zaměřený na stěhovavé ptáky a jejich význam v ekosystému a na poznávání jarní přírody. Žáci získávali povědomí o životě ptáků ve volné přírodě, o způsobu jejich života a migrace. V další části programu sestrojili a instalovali ptačí budky.  FOTOGALERIE 2023

 

EXKURZE DOUBRAVSKÝ DVŮR

Dne 19. dubna 2023 se uskutečnila zážitková prohlídka Doubravského statku v Července. Žáci 2CP a 3CP se seznámili se zvířaty, která poskytují mléko (krávy, ovce, kozy). Nahlédli do „kuchyně", kde vaří pro krávy, dozvěděli se, čím se krmí telátka a krávy. Viděli, jak se mléko dojí, proč je mléko pro člověka důležité a co se z něho vyrábí. Po skončení ochutnali místní zmrzlinu a mohli si zakoupit různé výrobky vyrobené z produktů ze statku ve zdejší prodejně. FOTOGALERIE 2023

 

PEKAŘSKÉ RUCE

Dne 19. dubna 2023 pořádala naše škola již 4. ročník celostátní soutěže v pekařské dovednosti odborných učilišť s názvem PEKAŘSKÉ RUCE. Zvítězili žáci ze SŠPP Hradec Králové a odvezli si "putovní lopatu". Naši školu reprezentovaly Gabriela Bártová a Tereza Valentová, které se umístily se svými výrobky na pěkném 3. místě. Soutěž byla určena pro žáky odborných učilišť oboru Pekařské práce.

 

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ

30. března 2023 se konala v Prostějově soutěž ve vaření s názvem "ZVEME VÁS NA BRUNCH" pro žáky dvouletých oborů Kuchařské práce a Práce ve stravování a Praktické školy dvouleté. Naši školu reprezentovali Hana Šaršonová a Jaroslav Zbořil. FOTOGALERIE 2023

 

UČITEL ROKU 2023 OLOMOUCKÉHO KRAJE

28. březen patří učitelům. Těžko bychom proto hledali lepší příležitost, kdy jim za jejich obětavou práci poděkovat, než právě dnes. Slavnostní předávání ocenění v anketě Učitel roku Olomouckého kraje bylo tradičně plné milých momentů. Zároveň připomnělo, jak důležitou úlohu tato profese ve společnosti má. Mezi oceněnými učiteli byla i naše paní učitelka Ing. Lenka Orálková. GRATULUJEME

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2023

Ve dnech 20. až 24. února 2023 probíhal lyžařský kurz našich žáků v lyžařském areálu Lázeňský vrch v obci Lipová-lázně. Přestože na žáky čekal pouze pruh sněhu, lyžování si během tohoto týdne užili na lyžích i na snowboardu. FOTOGALERIE 2023

 

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Dne 8. prosince 2022 - turnaj žáků odborných učilišť Olomouckého kraje v přehazované. Organizátorem této akce je naše škola. FOTOGALERIE 2022

 

Projekt Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP 

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2022 prezentovala naše škola zkušenosti s tranzitního programu na II. Národní konferenci kariérového poradenství žáků s SVP. FOTOGALERIE 2022

 

OLYMPIJSKÝ BĚH

Dne 22. 6. 2022 se u nás ve škole konal Olympijský běh. V tento den jsme si připomněli založení Mezinárodního olympijského výboru a olympijské myšlenky. Běh se odehrával v okolí školy, kolem říčky Mírovky a délka trasy byla 550 metrů. FOTOGALERIE 2022

 

DEN POLICIE ČR ANEB INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM V AKCI

Dne 21. 6. 2022 se žáci školy přesunuli na náměstí Svobody v Mohelnici, kde zhlédli ukázky techniky a vybavení profesionálních složek IZS (policie, hasiči, záchranná služba) a prezentace dalších organizací a institucí, např. Věznice Mírov, Hasičský sbor Mohelnice, Nemocnice Šumperk.

 

VODÁCKÝ KURZ 2022

Dne 20. 6. 2022 žáci vyrazili na jednodenní Vodácký kurz. Hned ráno se přemístili do Postřelmova, kde na raftech sjeli řeku Moravu až do Lukavice. Počasí vyšlo přímo perfektně a všichni žáci si kurz moc užili. 

 

MOHELNICKÉ SPORTOVNÍ HRY S CENTREM APA

Ve čtvrtek 12. května 2022 uspořádala škola společně s Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit (RCAPA) a Katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci 1. ročník Mohelnických sportovních her v rámci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání Olomouckého kraje (RPVOK).

Netradiční sportovní disciplíny si přišlo vyzkoušet 110 soutěžících ze 13 škol Olomouckého a Pardubického kraje. Soutěž byla určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Myšlenka – motivovat mladé lidi k pohybu, vyzkoušet si netradiční disciplíny a propojit sportovní aktivity s běžným denním režimem se naplnila, a proto bychom na ni chtěli navázat dalším ročníkem Mohelnických sportovních her. Krásný slunečný den provázela dobrá nálada a spokojenost všech zúčastněných.

Tuto akci poctil svojí návštěvou pan senátor Mgr. Miroslav Adámek, radní Olomouckého kraje RNDr. Aleš Jakubec a další významní představitelé Krajského úřadu v Olomouci a vedení města Mohelnice. Vše zdokumentovala Mohelnická televize. FOTOGALERIE

 

PŘEHLÍDKA KUCHAŘSKÉHO UMU

Na začátku května uspořádala Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov přehlídku kuchařského umu. Naši školu reprezentovali žáci oboru Práce ve stravování Petra Pechalová a Patrik Kolomazník. Jejich přehlídkové menu se skládalo z jihočeské kulajdy, hlavním chodem byl vepřový závitek s bramborovou kaší a na závěr sladká tečka v podobě jehlicového řezu viz. FOTOGALERIE

 

PEKAŘ ROKU 2022 JUNIOR

Poslední březnové úterý a středu hostila Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice již 24. ročník soutěže Pekař roku v kategorii junior. Finále, které se konalo s podporou generálního partnera Albert Česká republika, se zúčastnilo deset nejlepších studentů z potravinářských škol a učilišť z celé České republiky. Této prestižní soutěže se zúčastnila žákyně druhého ročníku Žaneta Krumniklová. Žaneta zúročila své  vědomosti a dovednosti získané během svého studia a úspěšně hájila barvy našeho učiliště. FOTOGALERIE

 

KLIMATIZACE

Učiliště řadu let bojovalo s nevhodnými klimatickými podmínkami, které značně stěžovaly výuku žáků především cukrářských a pekařských oborů.

Práce na rozvedení klimatizačních jednotek firmou pana Kamlara a veškerá elekro práce pana Krobota probíhala velice rychle, bez komplikací a problémů. Na konci měsíce dubna byly předány vedení školy ovládací panely k tolik vytoužené klimatizaci.

Všem zúčastněným patří právem poděkování nás všech za skvěle odvedenou práci. Věříme v další úspěšnou spolupráci a dovybavení dalších učeben klimatizací. 

 

VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ

O výsledcích za první pololetí budou žáci informování prostřednictvím třídního učitele. Výpis z vysvědčení bude vydán v řádném termínu 28. 1. 2021. Žáci si jej mohou vyzvednout nejpozději do třetího dne ode dne, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby se konaly s ohledem na současnou pandemickou situaci Covid-19 korespondenčně s doručením do dne 15. 10. 2020. Volby zajišťovala komise jmenovaná ředitelkou školy ve složení: Ing. Lenka Orálková, Magdaléna Dvořáková, Mgr. Luboš Boček, Alena Horáková a Iveta Navrátilová. Volby do školské rady se konaly tajným hlasováním. Výsledky voleb naleznete v záložce O ŠKOLE - ŠKOLSKÁ RADA.

 

SEZNAMOVACÍ KURZ 2020

Ve dnech 7. až 9. září 2020 proběhl seznamovací kurz pro žáky 1. ročníků. Tentokrát byl uspořádán alespoň příměstskou formou. Žáci se zapojovali do různých společenských her a aktivit zaměřených na vzájemné poznávání, na vytvoření a stmelení třídních kolektivů. 

 

VALENTÝNSKÁ DÍLNA

Dne 11. února 2020 v 13:45 v učebně 3 - tvůrčí odpoledne, vytváření srdíčkového zápichu, Valentýnského přáníčka a závěsného srdce. Akce pro všechny, kteří chtějí tvořit. 

 

ADVENTNÍ VÁNOČNÍ DÍLNA

Dne 4. prosince 2019 v 13:45 v učebně 3 - tvůrčí odpoledne, vytváření vánočních dekorací - svícny, ozdoby na dveře, dárky. Akce pro všechny, kteří chtějí tvořit. Pro každého malé překvapení.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 20. listopadu 2019 od 15:00 hod. se konaly na naší škole třídní schůzky.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dne 23. dubna 2019 proběhlo na naší škole 1. kolo přijímací řízení. 

Výsledky jsou uvedeny v záložce Přijímací řízení.

 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Dne 17. dubna 2019 se naši žáci zúčastnili turnaje v MALÉ KOPANÉ v Kelči. Žáci naší školy získali 1. místo.

 

JARNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

Dne 10. dubna 2019 v 13:45 v učebně 3 - vytváření jarních dekorací z přírodnin, vlny a filcu. Překvapení - hledání zajíčka.

 

PEKAŘSKÉ RUCE

Dne 10. dubna 2019 pořádala naše škola 3. ročník celostátní soutěže v pekařské dovednosti odborných učilišť
s názvem PEKAŘSKÉ RUCE.

Soutěž byla určena pro žáky odborných učilišť oboru Pekařské práce.

 

TURNAJ V RINGU

Dne 26. března 2019 se naši žáci zúčastnili turnaje v RINGU ve Velkém Újezdě. Žáci naší školy získali 1. místo.

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Ve dnech 18. až 22. února 2019 - lyžařský výcvikový kurz pro žáky naší školy v Lipové-lázně.

 

VALENTÝNSKÁ DÍLNA

Dne 13. února 2019 v 13:45 v učebně 3 - vytváření drobných dárků a přáníček pro své blízké.

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEHAZOVANÉ

Dne 16. a 17. ledna 2019 - v Táboře se konalo Mistrovství České republiky v přehazované. Dívky z naší školy obsadily 2. místo a naše žákyně byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje.

 

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Dne 13. prosince 2018 - turnaj žáků odborných učilišť Olomouckého kraje v přehazované. Organizátorem této akce je naše škola.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 12. prosince 2018 od 12,00 do 17,00 hod. - den otevřených dveří v prostorách Odborného učiliště a Praktické školy, Mohelnice, Vodní 27 - prohlídka tříd, odborných učeben a praktické ukázky z oborů Pekařské práce, Cukrářské práce a Práce ve stravování, vánoční balení dárků žáky z oboru Prodavačské práce a  předvánoční tvořivá dílna.
Svou prezentaci představili také smluvní pracoviště, kde naši žáci vykonávají odborný výcvik.

 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DÍLNA

Dne 5.prosince 2018 v 13:45 v učebně 3 - tvůrčí odpoledne, vytváření přáníček, dekoračních ozdob, svíček a dárků. Akce pro všechny, kteří chtějí tvořit.

 

OBOROVÁ EXKURZE DO OPAVY

Dne 28. listopadu 2018 - oborová exkurze pro žáky 2. ročníků do nové průmyslové pekárny KNAPPE a do výrobny vánočních ozdob SLEZSKÁ TVORBA v Opavě.

 

DÝŇOVÁNÍ ANEB PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO

Dne 25. října 2018 v 13:45 v učebně 3 - tvůrčí zábavné pohodové odpoledne, vytváření podzimních dekorací z dýní, kukuřičných skřítků, ochutnávka dobrot a upíjení horkých nápojů. Akce pro všechny, kteří chtějí tvořit.

 

SEZNAMOVACÍ POBYT 2018

Ve dnech 12. až 14. září 2018 - SEZNAMOVACÍ POBYT V HYNČICÍCH POD SUŠINOU - pro žáky 1. ročníků naší školy.

 

ŠKOLA V LESE

Dne 13. března 2018 - ŠKOLA V LESE aneb s LIŠKOU BYSTROUŠKOU do zámeckého parku Žádlovice -  pro žáky 2. ročníků naší školy.

 

EXKURZE SALIMA BRNO 2018

Dne 28. února 2018 - exkurze SALIMA BRNO - potravinářská výstava - mezinárodní potravinářský veletrh - pro třídy 1PEK, 1PP, 1STR, 1CPA, 1CPB.

 

VALENTÝNSKÁ DÍLNA

Dne 5. února 2018 v 13:45 v učebně 3. Žáci vytvářeli dárky pro své blízké, např. Valentýnské přáníčko a jiné. 

 

DEN PRVNÍ POMOCI A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Dne 1. února 2018 se uskutečnil na naší škole DEN PRVNÍ POMOCI A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy.  První pomoc žákům předvedli studenti Střední zdravotnické školy Šumperk, přednášku a ukázky práce IZS provedli členové Hasičského sboru města Mohelnice.

 

VÁNOČNÍ DÍLNA

Dne 11. prosince 2017 v 13:45 v učebně 3 (popř. 6).  Žáci prožili příjemné odpoledne protkané melodiemi koled. Tvořili dárky, přáníčka, dekorační ozdoby na vánoční stůl a dveře z přírodnin i papíru.

 

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Dne 30. listopadu 2017 - turnaj žáků odborných učilišť Olomouckého kraje v přehazované. Organizátorem této akce je naše škola.

 

OBOROVÁ EXKURZE 

Dne 29. listopadu 2017 - oborová exkurze do Velkých Losin a okolí - pro třídy 2PE, 1STR, 2PP, 2CP, 3CP a 2PEK.

 

DÁRKOVÁ MÝDLOVÁ DÍLNA

Dne 27. listopadu 2017 ve 14:00 v učebně č. 3 - tvořivá dílna. Kdo má, vezměte s sebou silikonové formičky, popř. sušené bylinky, koření na výrobu dárkových mýdel pod stromeček.

 

EXKURZE DO PARDUBIC

Dne 8. listopadu 2017 - exkurze zaměřená na historii a současnost výroby perníků - pro třídy 1PEK, 1PE, 1CPA, 1CPB a 1PP.

 

POZVÁNKA NA HALLOWEEN PÁRTY

Dne 7. listopadu 2017 od 18 hodin ve společenském sále Internátu bude probíhat HALLOWEEN PÁRTY. Jsou zváni všichni žáci Odborného učiliště a Praktické školy, Mohelnice. Přijďte s maskou, všechny masky budou oceněny.

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ - DÝŇOVÁNÍ

Dne 16. října 2017 se uskutečnilo tvůrčí zábavné odpoledne pro žáky i pedagogy. Žáci vytvářeli podzimní dekorace z dýněček do pokoje i na venkovní výzdobu, ochutnávali dobroty a upíjeli horké nápoje. Vedoucí akce byla Mgr. Lubica Vojteková.

 

SPORTOVNÍ DEN

Dne 26. května 2017 se uskutečnil na naší škole SPORTOVNÍ DEN, kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy.  Žáci jednotlivých tříd sehráli turnaj v přehazované. Na závěr byly vyhodnoceny tři nejlepší družstva. Zároveň byli vyhlášeni nejlepší žáci školy, nejlepší třída, nejlepší pokladník a nejlepší aranžér. 

 

PEKAŘSKÉ RUCE

Dne 3. května 2017 pořádala naše škola 2. ročník celostátní soutěže v pekařské dovednosti odborných učilišť
s názvem PEKAŘSKÉ RUCE. 

Soutěž byla určena pro žáky odborných učilišť oboru Pekařské práce.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dne 24. dubna 2017 proběhlo na naší škole 1. kolo přijímací řízení.  

Výsledky jsou uvedeny v záložce Přijímací řízení.

 

SEMINÁŘ MIXOLOGIE

Ve dnech 23. a 24. února 2017 se pro žáky oboru Práce ve stravování uskutečnil seminář MIXOLOGIE, který lektorovali odborníci ze světa barmanství.

Žáci úspěšně zvládli všechny náročnosti semináře. Výsledkem jejich snažení byly nejen lahodné míchané nápoje, ale i získání certifikátu o absolvování kurzu. 

 

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě