Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Škola čerpá prostředky z Národní plánu obnovy. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a to v průběhu let 2021 – 2026:

 

Prevence digitální propasti 

Opakovaná intervence v roce 2022, 2023 a 2024 pro školy: ZŠ, SŠ a konzervatoře.

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).

Cílem aktivity JE:

  • zpřístupnění mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky vytvořením tzv. mobiliáře mobilních digitálních zařízení určených k zapůjčování žákům,
  • mít pro žáky k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku i pro výuku na dálku.

 

Národní plán doučování

Národní plán doučování probíhal do 31. srpna 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice
v realizaci individuálního i skupinového doučování, resp. doplňkového vzdělávání žáků. Podpora doučování probíhala v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021 a pokračuje do konce školního roku 2022/2023.

Doučování, resp. doplňkové vzdělávání budou vést učitelé a vychovatelé internátu OU a PrŠ Mohelnice, mělo by probíhat zejména prezenčně a mělo by se zaměřovat na hlavní předměty.

Žáci jsou do doučování, resp. doplňkového vzdělávání zařazováni z rozhodnutí školy, která využívá kritéria (můžete je nalézt ZDE). Doučování, resp. doplňkové vzdělávání není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě.

Doplňkový vzdělávací program žákům umožní se dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce nerozuměl nebo které ho naopak zaujalo. Díky individuálnímu přístupu má jedinečnou možnost se ptát nebo si vybudovat vztah k předmětu, který mu do té doby nemusel nic říkat, může změnit pohled na předmět, který ho do té doby nemusel bavit. Zároveň v některých případech může navázat lepší vztah s doučujícím.

Národní plán doučování, to je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!

  • zdarma (hrazené státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU),
  • organizovaný vedením školy,
  • individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě,
  • za spolupráce již známých učitelů a vychovatelů,
  • přídavná hodina do rozvrhu nebo namísto odpoledních kroužků,
  • především prezenčně, ale v odůvodněných případech lze i online.

Na doučování z podzimu 2021 navazuje další doučování s výhledem do konce školního roku 2022/2023. Národní plán doučování vznikl, aby pomohl dohnat mezery v učivu žákům, kteří se zapojovali do distanční výuky způsobené pandemií covid-19 jen stěží, problematicky. Ale těžit z něj mohou takřka všichni, nejen „pětkaři“. Žáci díky němu nejen doženou, co nestihly ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděly, že je zajímat bude!


Digitální učební pomůcky

Jednorázová intervence v roce 2023. Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Účelem je pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky ZŠ a SŠ, avšak pro MŠ se jedná o pořízení základních učebních pomůcek (digitální nebo unplugged aktivity). Podmínky, kritéria a účel jsou zveřejněny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě (školy soukromé a církevní).

Určeno pro žáka, který pokročilou digitální učební pomůcku používá ve výuce pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí napříč vzdělávacími oblastmi podle revid. RVP.


Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě