Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Tříletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Anglický jazyk
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Zbožíznalství
Obchodní provoz
Obchodní počty
Psychologie
Řeč a komunikace
Propagace
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy - ve cvičné prodejně a na smluvních pracovištích - v prodejnách obchodních řetězců pod vedením učitele odborného výcviku. Ve třetím ročníku jsou žáci samostatně na smluvních pracovištích - drogerie, papírnictví, železářství, potraviny apod. Teoretické vyučování je pouze čtyři dny v měsíci.
 

Odborné kompetence:

 • pomáhat při odběru a přejímce zboží, při jeho kontrole včetně ověření záruční doby, doby použitelnosti, minimální trvanlivosti;
 • skladovat, ošetřovat zásoby v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy;
 • manipulovat se zásobami v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy;
 • bezpečně pracovat s přístroji, strojovým a jiným zařízením prodejny v souladu s jejich určením;
 • upravovat a připravovat vybrané skupiny zboží k prodeji;
 • prodávat vybrané skupiny zboží, při prodeji zboží dodržovat zásady obchodní činnosti;
 • provádět základní aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží;
 • provádět úklidové práce v obchodně-provozní jednotce.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • přípravu zboží k prodeji
 • doplňování zboží v provozní jednotce
 • dělení, vážení, měření, balení zboží, aranžování a vystavování zboží
 • v provozní jednotce
 • nabídku zboží k prodeji a prodej zboží
 • základní obsluha kontrolní pokladny
 • skladování a ošetřování zboží
 • manipulace s obaly
 • úklidové práce v provozní jednotce

 

  Žáci všech ročníků dostávají pravidelně odměnu za produktivní činnost v závislosti na dosahování studijních výsledků.


  Uplatnění absolventů:

  Učební obor Prodavačské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání prodavač v provozních jednotkách maloobchodní a velkoobchodní sítě.

   

  V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
  Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
   
  Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021