Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Tříletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Anglický jazyk
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Zbožíznalství
Obchodní provoz
Obchodní počty
Psychologie
Řeč a komunikace
Propagace
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy - ve cvičné prodejně a na smluvních pracovištích - v prodejnách obchodních řetězců pod vedením učitele odborného výcviku. Ve třetím ročníku jsou žáci samostatně na smluvních pracovištích - drogerie, papírnictví, železářství, potraviny apod. Teoretické vyučování je pouze čtyři dny v měsíci.
 

Odborné kompetence:

 • pomáhat při odběru a přejímce zboží, při jeho kontrole včetně ověření záruční doby, doby použitelnosti, minimální trvanlivosti;
 • skladovat, ošetřovat zásoby v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy;
 • manipulovat se zásobami v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy;
 • bezpečně pracovat s přístroji, strojovým a jiným zařízením prodejny v souladu s jejich určením;
 • upravovat a připravovat vybrané skupiny zboží k prodeji;
 • prodávat vybrané skupiny zboží, při prodeji zboží dodržovat zásady obchodní činnosti;
 • provádět základní aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží;
 • provádět úklidové práce v obchodně-provozní jednotce.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • přípravu zboží k prodeji
 • doplňování zboží v provozní jednotce
 • dělení, vážení, měření, balení zboží, aranžování a vystavování zboží
 • v provozní jednotce
 • nabídku zboží k prodeji a prodej zboží
 • základní obsluha kontrolní pokladny
 • skladování a ošetřování zboží
 • manipulace s obaly
 • úklidové práce v provozní jednotce

 

  Žáci všech ročníků dostávají pravidelně odměnu za produktivní činnost v závislosti na dosahování studijních výsledků.


  Uplatnění absolventů:

  Učební obor Prodavačské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání prodavač v provozních jednotkách maloobchodní a velkoobchodní sítě.

   

  Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
  Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
   
  Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021