Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

O nás

Škola zahájila svou činnost v roce 1995. Je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Najdete nás v půdní nástavbě ZŠ Mohelnice, Vodní 27.

Proč studovat u nás

Vycházíš základní školu a nejsi studijní TYP? Podívej se na více informací o učebních oborech, výhodách, stipendích.

3D prohlídka

Využijte možnost virtuální prohlídky a projděte si naši školu.

Učební obory

Žákům nabízíme 6 učebních oborů. Pokračujte dál pro více informací.

Aktuality

Stávka 27. 11. 2023

Dne 27. listopadu 2023 je ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno z důvodu stávky pracovníků školy. Škola i Internát budou uzavřeny z důvodu nemožnosti zajištění provozu. Příjezd žáků na Internát bude možný až následující den, tj. 28. listopadu 2023.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o důvodech stávky, ke které se 27. 11. 2023 připojí i valná většina pedagogů naší školy. Jsme si všichni vědomi toho, že stát musí šetřit. Stojíme si však za tím, že školství a jeho vize do budoucna by neměly být součástí těchto úspor. Proto se současnými opatřeními tak, jak je vláda plánuje, vyslovujeme nesouhlas touto formou.

Naší školy se tato opatření dotknou pouze okrajově, nicméně bychom tímto krokem rádi podpořili pedagogické i nepedagogické pracovníky z oboru školství, kde mohou mít tato opatření nedozírné důsledky a pro některá zařízení mohou být dokonce likvidační. Plánované změny nejsou v souladu s předvolebními tvrzeními, že školství a vzdělání je prioritou státu.

O jaké změny se jedná?

  • Snížení mezd nepedagogických pracovníků, což jsou všichni pracovníci, kteří se starají o chod školy: kuchařky, uklízečky, administrátorští a ekonomičtí pracovníci, školníci,…
  • Snižování počtu nepedagogických pracovníků.
  • Zvyšování počtu žáků ve třídách – opět nižší možnost se žákům věnovat individuálně.
  • Snížení počtu vyučovacích hodin, které dostanou školy k dispozici. Z toho plyne:
    • omezenější prostor pro dělení tříd na menší skupiny, ve kterých je lepší možnost se žákům věnovat individuálně.
    • menší možnost nabízet žákům volitelné předměty – snížení individualizace výuky.
  • Omezení pracovníků, kteří poskytují žákům se speciálními potřebami či nadaným žákům podporu při zvyšování inkluze těchto žáků do běžného proudu školství. Jedná se o pozice asistentů pedagoga a školní poradenské pozice (psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog,…)

Všechna tato opatření nejsou v souladu s dokumentem Strategie 2030+, což je strategie vzdělávací politiky České Republiky do roku 2030+. Především pak se strategickým cílem 2, který zní: „Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.“

Obáváme se, že pokud proti těmto změnám nevystoupíme nyní, přijdou další, které by mohly budoucnost vzdělávání ohrozit ještě více.

Vidíme, že těmito změnami se úroveň a kvalita vzdělávání do budoucna velice sníží. Pokud tento pohled máte také, můžete všechny pracovníky, kterých se tyto změny dotknou, podpořit podpisem petice s názvem: Otevřený dopis zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství - https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi

Pokud dojde ke změnám v plánovaných opatřeních na podkladě jednání mezi MŠMT
a školskými odbory, které povedou ke zlepšení současné situace, a dojde-li tak k odvolání stávkové pohotovosti, budeme Vás o této změně informovat. Za takových podmínek by bylo ředitelské volno v pondělí 27. 11. 2023 odvoláno a my bychom se rádi ujali vzdělávání Vašich dětí.

 

                                       Za stávkující zaměstnance školy stávkový výbor OUaPrŠ Mohelnice

<< << Zpět na předchozí stránku

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě