Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

O nás

Škola zahájila svou činnost v roce 1995. Je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Najdete nás v půdní nástavbě ZŠ Mohelnice, Vodní 27.

Proč studovat u nás

Vycházíš základní školu a nejsi studijní TYP? Podívej se na více informací o učebních oborech, výhodách, stipendích.

3D prohlídka

Využijte možnost virtuální prohlídky a projděte si naši školu.

Učební obory

Žákům nabízíme 6 učebních oborů. Pokračujte dál pro více informací.

Aktuality

Obědy do škol

Vážení rodiče, vážení žáci,

dovolte nám ještě jednou připomenout dotační program Obědy do škol. Na webových stránkách Olomouckého kraje byly zveřejněny podrobnější informace o možnosti čerpání dotace.  

Z dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/2024, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.

Termín přihlášení je do pondělí 28. 8. 2023 včetně.

Kontaktní osobou je Bc. Jitka Dvořáčková, tel. 776 354 687, email  jitka.dvorackova@ouaprsmohelnice.cz.

Do uvedeného data je nutné odeslat vyplněné a podepsané „ČESTNÉ prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023/2024“.

Bližší informace naleznete na webových stránkách https://www.olkraj.cz/04-05-prispevky-na-obedy-do-skol-v-olomouckem-kraji-prijem-zadosti-24-7-1-9-2023-cl-5992.html

 

<< << Zpět na předchozí stránku

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě