Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

O nás

Škola zahájila svou činnost v roce 1995. Je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Najdete nás v půdní nástavbě ZŠ Mohelnice, Vodní 27.

Proč studovat u nás

Vycházíš základní školu a nejsi studijní TYP? Podívej se na více informací o učebních oborech, výhodách, stipendích.

3D prohlídka

Využijte možnost virtuální prohlídky a projděte si naši školu.

Učební obory

Žákům nabízíme 6 učebních oborů. Pokračujte dál pro více informací.

Aktuality

Operační programy a dotace

Naše škola realizuje projekt na podporu vzdělávání studentů a pedagogických pracovníků školy – „Podpora vzdělávání v OUaPŠ Vodní“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0000367,
podpořený z výzvy č. 02_22_003 pro Šablony, Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu – karierový poradce, vzdělávání pedagogických pracovníků, inovativní vzdělávání a odborně zaměřená tematická setkání

Spolufinancováno Evropskou unií

 

Národní plán obnovy

Škola také čerpá prostředky z Národní plánu obnovy. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a to v průběhu let 2021 – 2026:

Národní plán doučování - Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

soustředí se na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení; dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti, a v neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů, což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků

pro školy zajímavé zejména pro financování nové informatiky a robotiky, případně pořízení technologií pro 3D/VR apod.

<< << Zpět na předchozí stránku

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě