Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

O nás

Škola zahájila svou činnost v roce 1995. Je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Najdete nás v půdní nástavbě ZŠ Mohelnice, Vodní 27.

Proč studovat u nás

Vycházíš základní školu a nejsi studijní TYP? Podívej se na více informací o učebních oborech, výhodách, stipendích.

3D prohlídka

Využijte možnost virtuální prohlídky a projděte si naši školu.

Učební obory

Žákům nabízíme 6 učebních oborů. Pokračujte dál pro více informací.

Aktuality

Obnovení ODBV, skupinové a individuální konzultace

S účinností od 26. 4. 2021 je povoleno praktické vyučování a praktické přípravy žáků všech ročníků.

Teoretická výuka pokračuje dále distanční formou dle rozvrhu distanční výuky do odvolání.

V daném období bude internát v provozu.

Při pohybu v prostorách školy je nezbytný respirátor nebo obdobný prostředek FFP 2.

 

Pro žáky závěrečných ročníků a žáky ohrožené školním neúspěchem jsou povoleny skupinové konzultace s maximálním počtem 6 žáků ve skupině. Účast je dobrovolná, ale velmi žádoucí.

Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami).

Žákům jsou umožněny také prezenční individuální konzultace s vyučujícím při dodržení všech protiepidemiologických pravidel.

 

<< << Zpět na předchozí stránku

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021