Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Členové školské rady:

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

Jana Přikrylová - zdravotní sestra

 

Zástupci zřizovatele:

Karel Junek - ředitel Domova pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, adresa 789 85 Mohelnice, Medkova 1

 

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Jiřina Gallová - učitelka pověřená vedením odborného výcviku, adresa Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice tel. 776 232 247

 

Školská rada se zřizuje s účinností od 1. 1. 2018.

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021