Odborné učiliště a praktická škola Mohelnice

Dny otevřených dveří: 21. 10. 2020, 11. 11. 2020, 9. 12. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 10. 2. 2021. Vždy od 8:00 do 15:00 hod.

Obory - provozní služby

 

Dvouletý učební obor univerzálního charakteru orientovaný do služeb.

Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Zdravověda
Epidemiologie a hygiena
Společenská výchova
Technologie
Odborný výcvik

 

 

 

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy a na smluvních pracovištích - kuchyně, prádelny, zařízení sociálních služeb.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 

  • v kuchyňském provozu - pomocné práce při přípravě pokrmů,
  • práce s kuchyňskými stroji, podávání jídel, mytí nádobí, příjem a nákup potravin v provozu prádelen
  • příjem a třídění prádla, přípravu pracích roztoků a přísad, ruční a strojové praní a žehlení při opravách a šití prádla - ruční drobné opravy prádla, jednoduché opravy na elektrickém šicím stroji, šití povlečení, žehlení
  • úklidové práce - základní úklid ošetřovací jednotky, mytí veškerého zařízení, dezinfekce, příprava roztoků, mytí podlah, stěn a oken
  • práce s elektrickou úklidovou technikou, úklid v domácnosti


Uplatnění absolventů:


Absolvent tohoto oboru najde uplatnění jako pracovník nebo pracovnice:

  • kuchyňských provozů
  • prádelen
  • šicích dílen
  • při úklidových pracích ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních
  • a v terénních sociálních službách, ale i v jiných provozech