Odborné učiliště a praktická škola Mohelnice

Dny otevřených dveří: 21. 10. 2020, 11. 11. 2020, 9. 12. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 10. 2. 2021. Vždy od 8:00 do 15:00 hod.

Obory - prodavačské práce

 

Tříletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Anglický jazyk
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Zbožíznalství
Obchodní provoz
Obchodní počty
Psychologie
Řeč a komunikace
Propagace
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy - ve cvičné prodejně a na smluvních pracovištích - v prodejnách obchodních řetězců pod vedením učitele odborného výcviku. Ve třetím ročníku jsou žáci samostatně na smluvních pracovištích - drogerie, papírnictví, železářství, potraviny apod. Teoretické vyučování je pouze čtyři dny v měsíci.
 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

  • přípravu zboží k prodeji
  • doplňování zboží v provozní jednotce
  • dělení, vážení, měření, balení zboží, aranžování a vystavování zboží
  • v provozní jednotce
  • nabídku zboží k prodeji a prodej zboží
  • základní obsluha kontrolní pokladny
  • skladování a ošetřování zboží
  • manipulace s obaly
  • úklidové práce v provozní jednotce

Žáci všech ročníků dostávají pravidelně odměnu za produktivní činnost v závislosti na dosahování studijních výsledků.


Uplatnění absolventů:

Učební obor Prodavačské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání prodavač v provozních jednotkách maloobchodní a velkoobchodní sítě.