Odborné učiliště a praktická škola Mohelnice

Dny otevřených dveří: 21. 10. 2020, 11. 11. 2020, 9. 12. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 10. 2. 2021. Vždy od 8:00 do 15:00 hod.

Obory - práce ve stravování

 

Dvouletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Anglický jazyk
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Společenská výchova
Epidemiologie a hygiena
Technika provozu
Odborný výcvik
Suroviny
Stolničení
Psychologie

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá samostatně na smluvních pracovištích.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • používat vhodné pomůcky a zařízení při práci
 • zvládat obsluhu a základní údržbu strojů a zařízení
  v kuchyňském provozu
 • připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů  a teplé nápoje
 • dodržovat hygienické požadavky při přípravě pokrmů
  a nápojů
 • provádět jednoduchou obsluhu hostů nebo pomáhat
  v obsluze při bufetovém uspořádání
 • dodržovat zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů

Žáci obou ročníků dostávají pravidelně odměnu za produktivní činnost v závislosti na dosahování studijních výsledků.


Uplatnění absolventů:

Učební obor Práce ve stravování připravuje žáky na jednoduché pracovní činnosti ve společném stravování na úseku přípravy jídel a obsluhy.

Absolventi se uplatní jako pomocní pracovníci ve stravovacích službách, zejména jako kuchaři, dále v provozovnách rychlého občerstvení, popřípadě ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené kuchyně.