Odborné učiliště a praktická škola Mohelnice

Dny otevřených dveří: 21. 10. 2020, 11. 11. 2020, 9. 12. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 10. 2. 2021. Vždy od 8:00 do 15:00 hod.

Obory - potravinářské práce - pekařské práce

 

Dvouletý učební obor orientovaný do potravinářské výroby. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:

Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Profesní příprava
Anglický jazyk

 

Odborné předměty:

Suroviny a výživa
Zařízení závodu
Technologie
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá samostatně na smluvních pracovištích.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 

 • vykonávat jednoduché práce při přípravě surovin
  a vlastní výrobě pekařských výrobků
 • připravovat, vážit a upravovat základní druhy surovin
  a pomocných látek používaných při výrobě širokého sortimentu pekařských výrobků
 • vyrábět těsta
 • ručně i strojově tvarovat pekařské výrobky
 • osazovat chleba
 • připravovat náplně a polevy
 • péct a dohotovovat pekařské výrobky
 • znát složení a vlastnosti základních druhů surovin
 • dodržovat podmínky skladování, způsoby uchovávání hotových výrobků v závislosti na jejich trvanlivosti
 • mít přehled o strojích a zařízeních používaných
  v pekařské výrobě
 • umět hospodárně využívat suroviny a energie

Žáci obou ročníků dostávají pravidelně odměnu za produktivní činnost v závislosti na dosahování studijních výsledků.

Žáci dostávají stipendia z programu Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.


Uplatnění absolventů:

Učební obor Pekařské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností v povolání dělník pekařské výroby. Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené na pekařské práce.