Odborné učiliště a praktická škola Mohelnice

Dny otevřených dveří: 21. 10. 2020, 11. 11. 2020, 9. 12. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 10. 2. 2021. Vždy od 8:00 do 15:00 hod.

Obory - potravinářská výroba - cukrářské práce

 

Tříletý učební obor orientovaný do potravinářské výroby.

Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Profesní příprava
Anglický jazyk

 

Odborné předměty:

Suroviny
Odborné kreslení
Zařízení závodu
Hospodářské výpočty
Technologie
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy - ve cvičné cukrářské dílně. Ve třetím ročníku jsou žáci samostatně na smluvních pracovištích - v blízkosti svého bydliště. Teoretické vyučování je pouze čtyři dny v měsíci.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • vykonávat jednoduché práce při přípravě surovin
  a cukrářských výrobků
 • připravovat, vážit a upravovat základní druhy surovin používaných při výrobě širokého sortimentu cukrářských výrobků
 • připravovat polotovary pro cukrářskou výrobu
 • vyrábět těsta
 • připravovat náplně a polevy
 • tvarovat jednodušší druhy cukrářských výrobků
 • péct a dohotovovat cukrářské výrobky
 • zdobit a modelovat výrobky
 • vyrábět zmrzlinu
 • znát složení a vlastnosti základních druhů surovin
 • dodržovat podmínky skladování, způsoby uchovávání hotových výrobků v závislosti na jejich trvanlivosti
 • mít přehled o strojích a zařízeních používaných
 • v cukrářské výrobě
 • umět hospodárně využívat suroviny a energie


Uplatnění absolventů:


Učební obor Cukrářské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností v povolání cukrář.

Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené na cukrářské práce.