Informace pro uchazeče

1.   kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2019/2020

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

 

Ředitel školy vyhlašuje

 

 ve školním roce 2018/2019 na odborném učilišti a praktické škole, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice

 

 1. kolo přijímacího řízení

 

První kolo přijímacího řízení proběhne dne 23. 4. 2019 v 8.00 hod. v budově školy.

 

 Termín podání přihlášek do 1. 3. 2019.

 

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu:

 

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

Vodní 27

789 85 Mohelnice  

 

Pro školní rok 2019/2020

se přijímací zkoušky NEKONAJÍ. 

 

UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI DLE KRITERIÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 3 dnů po vyhlášení termínu přijímacího řízení

na www.ouaprsmohelnice.cz a na úřední desce školy.

 

 

 

Počet přijímaných uchazečů

a kritéria přijímacího řízení

pro školní rok 2019/2020

 

Tříleté učební obory s výučním listem

Kód

Obor

Počet přijímaných

uchazečů

Forma vzdělávání

75-41-E/01

Pečovatelské služby*

14

denní studium

66-51-E/01

Prodavačské práce

14

denní studium

29-51-E/01

Potravinářská výroba

(Cukrářské práce)

22

denní studium

 

Dvouleté učební obory s výučním listem

Kód

Obor

Počet přijímaných

uchazečů

Forma vzdělávání

69-54-E/01

Provozní služby

  8

denní studium

 

29-51-E/02

 

Potravinářské práce

(Pekařské práce)*

  8

denní studium

65-51-E/02

Práce ve stravování        

  14

denní studium

 

* U tohoto oboru jsou žákům poskytována učňovská stipendia. Jedná se o finanční příspěvek  

   z rozpočtu Olomouckého kraje.

 

 

Dvouletý obor se závěrečnou zkouškou

Kód

Obor

Počet přijímaných

uchazečů

Forma vzdělávání

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

8

denní studium

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Ø  Správně a úplně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.

Ø  Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ.

Ø  Školským poradenským zařízením konstatován stupeň podpůrných opatření.

Ø  Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti

          a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

 

29. 1. 2019

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,