Historie

 


Školní rok 1995 - 1996

vznik školy
zařazení tříletého učebního oboru Šití oděvů.


Školní rok 1996 – 1997

zařazení Praktické školy s tříletou přípravou.

 

Školní rok 1998 – 1999

  zařazení Učiliště s dvouletým učebním oborem Výroba konfekce.

 

Školní rok 2000 – 2001

zařazení Praktické školy s dvouletou přípravou.

 

  
Školní rok 2001 – 2002

 zařazení tříletého učebního oboru Prodavačské práce.

 

Školní rok 2003 – 2004

ukončení činnosti Praktické školy s tříletou přípravou

zařazení tříletého učebního oboru Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce.

 

Školní rok 2006 – 2007

pro velký zájem otevřela škola v tomto školním roce dvě třídy 1. ročníku oboru Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce

 


Školní rok 2008 – 2009

v tomto školním roce škola nabízí nový obor Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce - dvouletý učební obor

 

Školní rok 2009 – 2010

skončil obor Výroba konfekce

škola nabízí uchazečům nové obory:
- Cukrářské práce - tříletý učební obor
- Pekařské práce - dvouletý učební obor
- Provoz společného stravování - dvouletý učební obor

 

Školní rok 2010 – 2011

skončil obor Šití oděvů

od školního roku 2010/2011 škola vyučuje podle školních vzdělávacích programů tyto obory vzdělání:

 

tříleté obory orientované do služeb:


- Pečovatelské služby
- Prodavačské práce

tříletý obor zaměřený na potravinářskou výrobu:


- Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

dvouletý obor zaměřený na potravinářskou výrobu:


- Potravinářské práce (Pekařské práce)

dvouleté obory orientované do služeb:


- Provozní služby
- Práce ve stravování


Z důvodu malého počtu uchazečů nebyly obory Provozní služby a Práce ve stravování pro školní rok 2010/2011 otevřeny.

Studium všech oborů je zakončeno závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném vykonání žáci získávají výuční list.
Žáci oboru vzdělání Pečovatelské služby mají možnost v průběhu studia splnit podmínky pro získání akreditovaného kurzu - Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči - pečovatel(ka), který jim otevírá širší možnost uplatnění na trhu práce.

V nabídce školy také zůstává Praktická škola dvouletá pro žáky se středním mentálním postižením.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,