Historie

 


Školní rok 1995 - 1996

vznik školy
zařazení tříletého učebního oboru Šití oděvů.


Školní rok 1996 – 1997

zařazení Praktické školy s tříletou přípravou.

 

Školní rok 1998 – 1999

zařazení Učiliště s dvouletým učebním oborem Výroba konfekce.

 

Školní rok 2000 – 2001

zařazení Praktické školy s dvouletou přípravou.

 

Školní rok 2001 – 2002

zařazení tříletého učebního oboru Prodavačské práce.

 

Školní rok 2003 – 2004

ukončení činnosti Praktické školy s tříletou přípravou

zařazení tříletého učebního oboru Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce.

 

Školní rok 2006 – 2007

pro velký zájem otevřela škola v tomto školním roce dvě třídy 1. ročníku oboru Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce

 


Školní rok 2008 – 2009

v tomto školním roce škola nabízí nový obor Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce - dvouletý učební obor

 

Školní rok 2009 – 2010

skončil obor Výroba konfekce

škola nabízí uchazečům nové obory:
- Potravinářská výroba (Cukrářské práce) - tříletý učební obor
- Potravinářské práce (Pekařské práce) - dvouletý učební obor
- Práce ve stravování - dvouletý učební obor

 

Školní rok 2010 – 2011

skončil obor Šití oděvů

 

od školního roku 2010/2011 škola vyučuje podle školních vzdělávacích programů tyto obory vzdělání:

tříleté obory orientované do služeb:

- Pečovatelské služby
- Prodavačské práce

tříletý obor zaměřený na potravinářskou výrobu:

- Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

dvouleté obory zaměřené na potravinářskou výrobu:

- Potravinářské práce (Pekařské práce)

dvouleté obory orientované do služeb:

Práce ve stravování

Provozní služby

Z důvodu malého počtu uchazečů nebyl obor Provozní služby dosud otevřen.

Studium všech oborů je zakončeno závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném vykonání žáci získávají výuční list.
Žáci oboru vzdělání Pečovatelské služby mají možnost v průběhu studia splnit podmínky pro získání akreditovaného kurzu - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který jim otevírá širší možnost uplatnění na trhu práce.

V nabídce školy také zůstává Praktická škola dvouletá.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,