Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Projekt PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání

Naše škola se zapojila ve školním roce 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020 do projektu PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání – program PŘESKROK. Nositelem projektu byla Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.

 • Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 • Cílem projektu byla podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami při vstupu na trh práce.
 • Projekt byl ukončen v roce 2020.

 

Projekt Kvalitnější výuka s ICT

Informace o projektu

 • Zahájení projektu 1. 4. 2012
 • Realizovány dvě klíčové aktivity
 • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
 • Od září 2012 probíhá výuka v počítačové učebně na nových velmi propracovaných a výkonných 20" All-in-One počítačích, které mají počítač zabudovaný do monitoru. Tyto PC byly pořízený z projektu Kvalitnější výuka s ICT, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0077.          


Projekt OPVK

Informace o projektu

 • Od 3. 9. 2012 jsou do výuky anglického jazyka zařazené dřevěné inovativní deskové hry, které slouží k upevnění anglických slovíček, potřebných v daném studijním oboru.
 • Jednotlivé destičky mohou být využívány k různým aktivitám, např. pexeso, seřazování, soutěže.
 • Učitel tedy může výuku více uzpůsobit jednotlivým žákům.
 • Ve výuce jsou také využívány nově vytvořené pomůcky, které využívají ICT.
 • Tyto pomůcky byly pořízeny v rámci projektu Inovace vzdělávacích aktivit ve výuce jazyků a dalších předmětů pro žáky se SVP na OU a PRŠ Mohelnice.  


Projekt Zdravé plíce

 • Zaměřený na zdravý životní styl
 • Prevence závislosti na tabákových výrobcích
Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021