Projekty

Projekt PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání

Naše škola se zapojila ve školním roce 2017/2018 do projektu PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání – program PŘESKROK. Nositelem projektu je Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.

 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 • Cílem projektu je podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami při vstupu na trh páce.
 • Projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce 2018/2019.
 • Ukončení projektu je plánováno na rok 2020.

 

Projekt Kvalitnější výuka s ICT

Informace o projektu

 • Zahájení projektu 1. 4. 2012
 • Realizovány dvě klíčové aktivity
 • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
 • Od září 2012 probíhá výuka v počítačové učebně na nových velmi propracovaných a výkonných 20" All-in-One počítačích, které mají počítač zabudovaný do monitoru. Tyto PC byly pořízený z projektu Kvalitnější výuka s ICT, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0077.          


Projekt OPVK

Informace o projektu

 • Od 3. 9. 2012 jsou do výuky anglického jazyka zařazené dřevěné inovativní deskové hry, které slouží k upevnění anglických slovíček, potřebných v daném studijním oboru.
 • Jednotlivé destičky mohou být využívány k různým aktivitám, např. pexeso, seřazování, soutěže.
 • Učitel tedy může výuku více uzpůsobit jednotlivým žákům.
 • Ve výuce jsou také využívány nově vytvořené pomůcky, které využívají ICT.
 • Tyto pomůcky byly pořízeny v rámci projektu Inovace vzdělávacích aktivit ve výuce jazyků a dalších předmětů pro žáky se SVP na OU a PRŠ Mohelnice.  


Projekt Zdravé plíce

 • Zaměřený na zdravý životní styl
 • Prevence závislosti na tabákových výrobcích
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,