Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

1. kolo přijímacího řízení na Odborném učilišti a Praktické škole, Mohelnice, Vodní 27 proběhlo:

19. května 2021 v budově školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Počet volných míst po 1. kole přijímacího řízení:

  • Pečovatelské služby - 3
  • Prodavačské práce - 1
  • Potravinářské práce (Pekařské práce) - 2

2. kolo přijímacího řízení na Odborném učilišti a Praktické škole, Mohelnice, Vodní 27 proběhlo:

9. června 2021 v budově školy

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

Počet volných míst po 2. kole přijímacího řízení:

  • Pečovatelské služby - 1
  • Prodavačské práce - 1
  • Potravinářské práce (Pekařské práce) - 1

3. kolo přijímacího řízení na Odborném učilišti a Praktické škole, Mohelnice, Vodní 27 proběhne:

31. srpna 2021 v 8:00 v budově školy

Termín podání vyplněné přihlášky: do 27. 8. 2021

 

Uchazeči budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky na základě stanovených kritérií.

Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Každý přihlášený žák měl na pozvánce k přijímacímu řízení uvedené své registrační číslo.

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách školy www.ouaprsmohelnice.cz a písemné formě na úřední desce školy (u hlavního vchodu do budovy školy).

Přihlášky se podávájí na speciálním formuláři, který je zde ke stažení.

Přihlášku je možné donést osobně na Odborné učiliště a Praktickou školu, Mohelnice, Vodní 27 nebo ji zaslat poštou na adresu školy, kterou naleznete v kontaktech.

Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2021/2022

 

 

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021