Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Budova školy

Historie

Organizace školního roku

Školní řád

Organizační struktura

Školská rada

Výroční zprávy

Projekty

 

Odborné učiliště a Praktická škole Mohelnice, Vodní 27 je střední škola zřízená dle § 16 odst. 9. Příspěvková organizace  působí v systému vzdělávání již dvacet pět let.

Poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci OU v těchto oborech: Prodavačské práce, Pečovatelské služby, Provozní služby, Potravinářská výroba (Cukrářské práce), Potravinářské práce (Pekařské práce), Práce ve stravování. V PrŠ je nabízen obor Praktická škola dvouletá. Nabízené obory jsou stabilní s dobrou uplatnitelností na trhu práce.

Škola působí v prostorách střešní nástavby v pavilonech A, B, C budovy Města Mohelnice.  Prostory jsou maximálně využívány a vyhovují potřebám školy. Mimo prostory školy jsou ještě využívány smluvní pracoviště pro odborný výcvik

Škola nabízí širokou paletu zájmových činností a aktivit podporující zdravý životní styl. Účastní se soutěží, projektů a dalších aktivit prezentující školu na veřejnosti. Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem školy, školními poradenskými zařízeními, ÚP, sociálními partnery a potenciálními zaměstnavateli.

Škola nabízí žákům ze vzdálenějších oblastí možnost ubytování na internátu, což umožňuje větší dostupnost vzdělání.

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021