Odborné učiliště a praktická škola Mohelnice

Dny otevřených dveří: 21. 10. 2020, 11. 11. 2020, 9. 12. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 10. 2. 2021. Vždy od 8:00 do 15:00 hod.

Kontakty na zaměstnance

Jméno,

tel. 583 430 113

  třídní učitel

email

Poznámka: (at) = @

Mgr. Luboš Boček učitel OP 1PEK, 2PEK lubos.bocek(at)ouaprsmohelnice.cz
Eva Černá učitelka ODBV 2CP eva.cerna(at)ouaprsmohelnice.cz
Magdaléna Dvořáková učitelka ODBV   magda.dvorakova(at)ouaprsmohelnice.cz
Lucie Fialová učitelka ODBV   lucie.fialova(at)ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Milan Gallo učitel OP 2PP milan.gallo(at)ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Jiřina Gallová učitelka pověřená vedením ODBV 3PE jirina.gallova(at)ouaprsmohelnice.cz
Blanka Hanáková učitelka ODBV 3PP blanka.hanakova(at)ouaprsmohelnice.cz
Alena Horáková učitelka ODBV 1CPA, 1CPB alena.horakova(at)ouaprsmohelnice.cz
Zdeňka Chmelařová učitelka ODBV 1PE zdenka.chmelarova(at)ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Jana Hvižďová učitelka VVP a OP, metodik prevence 2PE jana.hvizdova(at)ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Lucie Klečková učitelka VVP a OP 3CP lucie.kleckova(at)ouaprsmohelnice.cz
Petra Klíčová učitelka ODBV   petra.klicova(at)ouaprsmohelnice.cz
Marie Lepková učitelka ODBV   marie.lepkova(at)ouaprsmohelnice.cz
Ing. Lenka Orálková učitelka VVP a OP 1STR, 2STR lenka.oralkova(at)ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Kateřina Smítalová Učitelka VVP 1PP katerina.smitalova(at)ouaprsmohelnice.cz
Jitka Žváčková učitelka ODBV   jitka.zvackova(at)ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Michal Mášek, PhD. učitel VVP   michal.masek(at)ouaprsmohelnice.cz
Mgr. Zdeňka Kuxová učitelka VVP a OP   zdenka.kuxova(at)ouaprsmohelnice.cz