Informace pro rodiče a žáky

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019 a ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny budou od 11. března do 17. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

 

Rozvrh hodin jednotlivých tříd:

 

1PP   2PP   3PP   1PE   2PE   3PE   1CP   2CPA   2CPB    3CP  1PEK   2PEK  1STR   2STR

Termíny závěrečných zkoušek:

       
                Obor:  Prodavačské práce

                                    5. 6. 2019 - písemná část závěrečné zkoušky

                                    6. 6., 7. 6. a 10. 6. 2019 - praktická část závěrečné zkoušky

                                    17. 6. 2019 - ústní část závěrečné zkoušky

                Obor: Pečovatelské služby

                                    3. 6. 2019 - písemná část závěrečné zkoušky

                                    4. 6., 5. 6. a 6. 6. 2019 - praktická část závěrečné zkoušky

                                    13. 6. 2019 - ústní část závěrečné zkoušky                                  

                Obor: Potravinářské práce (Pekařské práce)

                                    7. 6. 2019 - písemná část závěrečné zkoušky

                                    10. 6. a 11. 6. 2019 - praktická část závěrečné zkoušky

                                    18. 6. 2019 - ústní část závěrečné zkoušky

                 Obor: Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

                                    3. 6. 2019 - písemná část závěrečné zkoušky

                                    4. 6., 5. 6., 6. 6. a 7. 6. 2019 - praktická část závěrečné zkoušky

                                    14. 6. 2019 - ústní část závěrečné zkoušky

                 Obor: Práce ve stravování

                                    7. 6. 2019 - písemná část závěrečné zkoušky

                                    10. 6. a 11. 6. 2019 - praktická část závěrečné zkoušky

                                    18. 6. 2019 - ústní část závěrečné zkoušky

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,