Odborné učiliště a praktická škola Mohelnice

Dny otevřených dveří: 21. 10. 2020, 11. 11. 2020, 9. 12. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 10. 2. 2021. Vždy od 8:00 do 15:00 hod.

Hlavní strana

Vítejte na stránkách školy.

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ:

Na základě usnesení vlády České republiky

ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizových opatření

se uzavírá od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020.

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

a

Internát školy

 

Ve dnech od 26. - 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. V těchto dnech distanční výuka nebude probíhat.

Doporučujeme pozorné sledování webových stránek, kde budou uvedeny aktuální informace.

 

SDĚLENÍ: VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI OU A PRŠ, MOHELNICE, VODNÍ 27

V souvislosti s koncem tříletého funkčního období členů školské rady při OU a PrŠ, Mohelnice, Vodní 27, organizuje ředitelka školy na základě § 167 Zák. č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, volby do školské rady při OU a PrŠ, Mohelnice, Vodní 27.

Termín konání voleb do školské rady: 15. 10. 2020

VOLBA ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ A ZLETILÝCH ŽÁKŮ BUDE PROBÍHAT KORESPONDENČNĚ.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Od 10. 9. 2020 jsou všichni povinni nosit roušku ve všech společných prostorách školy. Každý má povinnost mít u sebe minimálně dvě roušky. Na odložení použitých roušek je nutné mít připravené vlastní igelitové sáčky.

Toto opatření platí i pro internát školy.

 

HYGIENICKÉ POKYNY ŠKOLY

 

HYGIENICKÉ POKYNY NA INTERNÁTĚ

 

INFORMACE ŽÁKŮM A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM K TÉMATU KORONAVIRUS COVID-19

 

PLÁN KRIZOVÉHO OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU EPIDEMIE COVID-19

 

 

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

 

Škola zahájila svou činnost v roce 1995. Je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Najdete nás v půdní nástavbě ZŠ Mohelnice, Vodní 27.        

 

 

 

Přijďte se k nám podívat.

Dny otevřených dveří

21. 10. 2020, 11. 11. 2020, 9. 12. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 10. 2. 2021

vždy od 8:00 do 15:00 hod.

 

Akce školy: Třídenní seznamovací pobyt v Jeseníkách, pětidenní lyžařský výcvik v Jeseníkách, cykloturistický kurz, Škola v lese, Ekoden.

Organizace školního roku 2020/2021

 

Období školního vyučování začne v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021 a ve druhém pololetí ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny budou od 8. února do 14. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Volné dny pro žáky: 26. října 2020, 27. října 2020, 16. listopadu 2020, 21. prosince 2020 a 22. prosince 2020.